Papagáje sú najinteligentnejšie vtáky

Medzi ary patria najväčšie dnes žijúce papagáje. V ich jedálničku nájdeme hlavne rastlinnú stravu (plody, figy, oriešky, palmové orechy), v čase hniezdenia si ho však spestrujú aj živočíšnou potravou (hmyz a jeho larvy).

Ich mohutný zahnutý zobák plní najrôznejšie funkcie, najmä funkciu „tretej nohy“ pri lezení.

Zvláštnosti

Páry sú zvyčajne celoživotnými partnermi. Ich lásku možno pozorovať tým, ako si preberajú perie, kŕmia sa alebo sa vzájomne dotýkajú zobákmi. Hniezdia v dutinách stromov. Mláďatá sa liahnu slepé a holé, ich rodičia ich kŕmia kašou z hrvoľa aj niekoľko týždňov potom, čo vyletia z hniezda.